1. ALGEMENE VOORWAARDEN NATUURLIJK KOLLUMEROORD

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument die een boeking plaats bij Natuurlijk Kollumeroord b.v. en/of een deelnemer die verblijft op de locatie.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke vorm van verblijf op de locatie van Natuurlijk Kollumeroord b.v..

1.3 Bij bevestiging van een boeking, en/of het betreden van het terrein van Natuurlijk Kollumeroord verklaart de consument of deelnemer zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

1.4 Natuurlijk Kollumeroord b.v. kan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Dit zal kenbaar gemaakt worden via de website: www.natuurlijkkollumeroord.nl. De laatste versie is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de website van Natuurlijk Kollumeroord b.v.. Op verzoek wordt een exemplaar van de algemene voorwaarden per e-mail verstrekt.

 1. BOEKINGEN EN ANNULERINGEN

2.1 Aanvragen met betrekking tot een activiteit of verblijf op Natuurlijk Kollumeroord kunnen uitsluitend schriftelijk worden doorgegeven op het daarvoor bestemde e-mailadres: boekingen@natuurlijkkollumeroord.nl.

2.2 Een geaccepteerde aanvraag leidt tot een optie op de mogelijk bevonden datum/data. Een optie is voor beide partijen vrijblijvend en kan maximaal twee weken worden vastgehouden in de agenda van Natuurlijk Kollumeroord b.v..

2.3 Een aanvraag op Natuurlijk Kollumeroord is definitief nadat de eerste voorschotnota is voldaan binnen het aangegeven betalingstermijn. Afhankelijk van de boeking, bestaat de voorschotnota uit 25% of 50% van het offertebedrag. Indien een aanvraag wordt behandeld waarbij een voorschotnota niet van toepassing is, is de aanvraag definitief na bevestigingsmail van de administratie.

2.4 Natuurlijk Kollumeroord b.v. behoudt het recht om meerdere boekingen aan te nemen op de desbetreffende datum/data. Tenzij anders (schriftelijk) overeengekomen, biedt een boeking op Natuurlijk Kollumeroord geen alleenrecht van de accommodatie. (Uiteraard waarborgt Natuurlijk Kollumeroord b.v. de privacy van haar gasten en zullen (gemeenschappelijke) ruimtes niet gelijktijdig gedeeld worden, tenzij aangegeven).

2.5 Het annuleren van een boeking dient schriftelijk te worden doorgegeven naar het daarvoor bestemde e-mailadres: boekingen@natuurlijkkollumeroord.nl. De annulering is echter pas doorgevoerd na ontvangstbevestiging van Natuurlijk Kollumeroord b.v..

2.6 Indien een boeking geannuleerd wordt, worden de volgende regels omtrent annuleringskosten gehanteerd:

 1. Bij annulering in een periode van twee maanden voor aanvang van het verblijf, wordt er 50% van het offertebedrag in rekening gebracht.*
 2. Bij annulering in de periode van twee weken voor aanvang van het verblijf wordt 100% van het offertebedrag in rekening gebracht. *

* De annuleringskosten worden verrekend met de eventueel reeds betaalde voorschotnota(s).

2.7 Natuurlijk Kollumeroord b.v. is te allen tijde bevoegd een boeking te annuleren op basis van gegronde redenen. Indien de boeking bevestigd is en er sprake is van een reeds voldane betaling, zal Natuurlijk Kollumeroord b.v. deze binnen twee weken na annulering retourneren op het rekeningnummer waarmee de betaling is voldaan.

2.8 Natuurlijk Kollumeroord is een outdoor locatie waar verblijf en activiteiten voornamelijk buiten plaatsvinden. Natuurlijk Kollumeroord b.v. is bevoegd om, in geval van slecht weer, de boeking of activiteiten te annuleren, in overleg te verzetten naar een andere datum, of te verplaatsen naar een andere verblijfsruimte, afhankelijk van de beschikbaarheid.

 1. PRIJZEN EN BETALINGEN

3.1 Natuurlijk Kollumeroord b.v. hanteert de verkoopprijzen die gecommuniceerd worden tijdens de aanvraag van de boeking.

3.2 Een op maat gemaakte offerte is gebaseerd op het besproken programma en doorgegeven aantal personen/deelnemers. Indien een van deze factoren tussentijds wijzigt, kan dit invloed hebben op de offerteprijs.

3.3 Natuurlijk Kollumeroord b.v. heeft het recht om de prijzen jaarlijks te verhogen. Indien hiervoor gekozen wordt, worden de nieuwe prijzen gecommuniceerd tijdens het in behandeling nemen van de (nieuwe) aanvraag.

3.4 Boekingen en/of activiteiten op Natuurlijk Kollumeroord kunnen worden betaald door middel van (voorschot)facturen, pin of contante betalingen. Voor rekeningen met een waarde van meer dan € 250,- kan betaling met pin of contant alleen in overleg.

3.5 Natuurlijk Kollumeroord b.v. factureert digitaal. De facturen worden verstuurt naar de gegevens waaruit de boeking is aangevraagd. Indien het gewenst is om de facturen op een ander (mail)adres te ontvangen, dient dit tijdens de aanvraag aangegeven te worden.

3.6 Een factuur kent een standaard betalingstermijn van veertien dagen, tenzij anders (schriftelijk) overeengekomen. Indien hier niet aan wordt voldaan, zal Natuurlijk Kollumeroord b.v. digitaal een betalingsherinnering versturen.

3.7 Indien de factuur niet binnen het betalingstermijn en na de betalingsherinneringen wordt voldaan, zal Natuurlijk Kollumeroord b.v. een incassobureau inschakelen. De gemaakte incasso- en extra administratiekosten zullen doorberekend worden aan de consument.

 1. HUISHOUDELIJKE ZAKEN

4.1 In alle verblijfsruimte en vertrekken op Natuurlijk Kollumeroord geldt een algeheel rookverbod. Indien aantoonbaar gerookt is in één van de vertrekken, kan er mogelijk een vergelding in vorm van een geldbedrag worden opgelegd.

4.2 Natuurlijk Kollumeroord b.v. is niet verantwoordelijk voor schade of diefstal van persoonlijke eigendommen.

4.3 Achtergebleven eigendommen en/of gevonden voorwerpen worden uiterlijk één week bewaard door Natuurlijk Kollumeroord b.v..

4.4 Het is niet toegestaan om ruimtes of vertrekken te betreden die in gebruik zijn door een andere groep, of privé zijn. Betreding van een niet toegewezen vertrek of ruimte, wordt beschouwd als inbraak.

4.5 De (slaap)vertrekken en verblijfsruimte op Natuurlijk Kollumeroord kunnen op slot. De beheerder van Natuurlijk Kollumeroord beschikt over een sleutel en heeft bij zwaarwegende redenen het recht om deze vertrekken te betreden.

4.6 Enige vorm van diefstal, misdrijven of seksuele intimidatie wordt niet getolereerd op Natuurlijk Kollumeroord en kan leiden tot ontzegging van toegang tot het terrein en/of een melding aan de politie.

4.7 Schade aan de eigendommen van Natuurlijk Kollumeroord b.v. zal worden verhaald op de bezoeker in de vorm van een schadevergoeding.

4.8 Tijdens het verblijf op Natuurlijk Kollumeroord dient rekening gehouden te worden met naaste bezoekers, omgeving en natuur.

4.9 Van 22.00 uur tot 08.00 uur geldt er een rustperiode op het terrein en de omgeving van Natuurlijk Kollumeroord. Binnen dit tijdsbestek mag er buiten geen geluidsoverlast plaatsvinden.

4.10 In uitzonderlijke gevallen en enkel in overleg, is het toegestaan om binnen gebruik te maken van versterkt geluid tot uiterlijk 00.30 uur. Indien geluidsoverlast door andere gasten of omgeving wordt ervaren, kan door de bedrijfsleider/beheerder worden besloten om het versterkt geluid voor 00.30 uur te verminderen of af te sluiten.

4.11 Een kampvuur is alleen toegestaan op de daarvoor aangelegde vuurplaatsen, mits vooraf aangegeven. Het is niet toegestaan brandhout te sprokkelen in het omliggende bos. In incidentele gevallen kan een negatief advies afgegeven worden door de brandweer en/of Staatsbosbeheer.

4.12 Het is niet toegestaan om vuurwerk mee te nemen en/of af te steken op Natuurlijk Kollumeroord.

4.13 Het is niet toegestaan om confetti in welke vorm dan ook te gebruiken en/of strooien.

 1. VEILIGHEID

5.1 De aanwezige bedrijfsleider/beheerder op Natuurlijk Kollumeroord beschikt over een geldig BHV-certificaat waarop te allen tijde beroep gedaan kan worden.

5.2 Nooduitgangen dienen te allen tijde vrij gehouden te worden.

5.3 De ruimtes en vertrekken op Natuurlijk Kollumeroord zijn voorzien van rookmelders, welke middels geluid aan elkaar geschakeld zijn. In geval van een calamiteit treed het ontruimingsplan in werking en dienen eventuele aanwijzingen van de BHV-er opgevolgd te worden.

5.4 Natuurlijk Kollumeroord b.v. beschikt over een algemeen ontruimingsplan. Indien gewenst wordt er een digitaal exemplaar per e-mail toegestuurd.

5.5 Bij het onterecht gebruik van blusapparaten en/of alarminstallaties wordt de schade in rekening gebracht van de aanwezige partij.

 1. FULL-SERVICE VERBLIJF OF ACTIVITEIT

6.1 Een full-service boeking omvat een activiteit en/of verblijf in, op of rondom Natuurlijk Kollumeroord, waarbij geen specifieke ruimtes gereserveerd kunnen worden, tenzij (schriftelijk) overeengekomen.

6.2 Natuurlijk Kollumeroord b.v. is vrij om groepen te verschuiven naar andere, gelijkwaardige verblijfsruimte op de accommodatie.

6.3 Tot twee weken voor aanvang kan het geboekte aantal gasten en/of deelnemers worden gewijzigd met een maximale marge van 10% naar beneden gerekend en met inachtneming van het minimum aantal dat geldt voor de desbetreffende boeking.

6.4 De toegewezen vertrekken en verblijfsruimte(s) zijn vanaf 14.00 uur te betreden, tenzij anders afgesproken.

6.5 Op de dag van vertrek is de gezamenlijke ruimte beschikbaar tot 13.00 uur en dienen de slaapvertrekken voor 09.00 uur bezemschoon opgeleverd te worden. Dit houdt in;

 • De logiesgebouwen zijn bezemschoon en ontdaan van afval.
 • De vuilnisbakken zijn leeg en volle vuilniszakken zijn gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalcontainer.
 • Eventueel gehuurd beddengoed is afgehaald en ingeleverd bij het hoofdgebouw.
 • Het buitenterrein is leeg, gebruikte materialen zijn opgeborgen en het terrein ontdaan van afval.
 • Beschadigde of zoekgeraakte goederen zijn gemeld bij de bedrijfsleider/beheerder.

Indien één of meerdere bovenstaande punten niet zijn voldaan, kan er een vergelding in de vorm van een geldbedrag in rekening worden gebracht.

6.6 Natuurlijk Kollumeroord b.v. houdt zoveel mogelijk rekening met de vooraf doorgegeven allergie- en dieetwensen van gasten. Echter, kan Natuurlijk Kollumeroord b.v. geen volledige garantie geven over de afwezigheid van het desbetreffende bestanddeel en/of ingrediënt in het gerecht, bijvoorbeeld door middel van kruisbestuiving of sporen.

 1. ZELFVOORZIENEND EN LOCATIEHUUR

7.1 Indien er één of meerdere ruimtes wordt afgehuurd op Natuurlijk Kollumeroord, betreft dit een vooraf afgesproken verblijfsruimte of vertrek inclusief bijbehorende inventaris.

7.3 Natuurlijk Kollumeroord b.v. staat niet garant voor de aanwezigheid van specifieke inventaris zoals (buitensport)materiaal, meubilair en overkapping/tenten.

7.4 Gedurende het verblijf zal er ten alle tijde een beheerder aanwezig of bereikbaar zijn. De beheerder is bereikbaar in geval van dringende zaken en/of nood. Indien er van de beheerder niet noodzakelijke werkzaamheden gevraagd worden, kunnen er extra personeelskosten in rekening worden gebracht.

7.5 De gehuurde ruimte is vanaf 15.00 uur beschikbaar, tenzij anders vermeld, en dient voor 10.00 uur de volgende dag bezemschoon te worden opgeleverd. Dit houdt in;

 • Alle vertrekken zijn bezemschoon en ontdaan van afval.
 • De vuilnisbakken zijn leeg en volle vuilniszakken zijn gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalcontainer.
 • Natuurlijk Kollumeroord beschikt niet over een eigen glas- en papieren inzamelingsplaats. Glaswerk, papierafval en statiegeldflessen dienen zelf ingeleverd te worden op de daarvoor bestemde plaats.
 • Het buitenterrein is leeg en het terrein is ontdaan van afval.
 • Gebruikte materialen en inventaris van Natuurlijk Kollumeroord b.v. zijn opgeborgen op de desbetreffende plaats (zoals aangetroffen bij aankomst).
 • Servies is schoon en opgeborgen. De eventueel aanwezige vaatwasser is uitgeruimd en schoon.
 • Eventueel bijgehuurd beddengoed is afgehaald en ingeleverd bij het hoofdgebouw.
 • Beschadigde en/of zoekgeraakte goederen zijn gemeld bij de beheerder.

Indien één of meerdere bovenstaande punten niet zijn voldaan, kan er een vergelding in de vorm van een geldbedrag in rekening worden gebracht.

7.6 Etenswaar in de keuken van het hoofdgebouw is eigendom van Natuurlijk Kollumeroord b.v.. Frituurvet, koffie, kruiden enz. dienen zelf meegenomen te worden.

 1. (BUITENSPORT)ACTIVITEITEN

8.1 Buitensportactiviteiten zoals aangeboden door Natuurlijk Kollumeroord b.v. worden uitgevoerd door Copini Buitensport b.v..

8.2 Bij het boeken van, en/of deelnemen aan de buitensportactiviteiten gaat de consument en/of deelnemer automatisch akkoord met de algemene voorwaarden die gehanteerd worden door Copini Buitensport b.v..

8.3 Indien gewenst kan een digitale versie van de algemene voorwaarden van Copini Buitensport b.v. worden opgevraagd bij Natuurlijk Kollumeroord b.v..

 1. VERHUUR MATERIALEN

9.1 Het gebruik van extra voorzieningen (zoals, een gasbarbecue, heaters, geluidssysteem, e.a.) op Natuurlijk Kollumeroord tijdens een zelfvoorzienend verblijf wordt gezien als huur van materiaal.

9.2 De gehuurde materialen dienen zelf opgehaald en teruggebracht te worden van en naar de daarvoor bestemde plaats op Natuurlijk Kollumeroord.

9.3 Door het in gebruik te nemen van de gehuurde materialen, verklaart de gebruiker een gedegen uitleg te hebben genoten over de werking en gevaren, indien van toepassing.

9.3 Indien gehuurde materialen buiten het terrein van Natuurlijk Kollumeroord worden gebruikt, dient er een huurovereenkomst getekend te worden en kan er borg in rekening worden gebracht.

9.4 In geval van schade, vermissing of het te laat retourneren van materialen worden de bijkomende kosten doorberekend.

9.10 Indien de overeengekomen huurperiode is geëindigd en het gehuurde niet is terugbezorgd, zal Natuurlijk Kollumeroord b.v. de huurperiode automatisch per dag verlengen, zonder dat hier een melding van gemaakt behoeft te worden.

9.11 De gebruikte materialen dienen in dezelfde staat geretourneerd te worden als waarin deze is ontvangen. Dat wil zeggen: onderhouden, schoon en eventueel gesorteerd. Extra tijd en/of kosten welke hieruit voortvloeien worden als extra kosten in rekening gebracht.

 1. KLACHTEN

10.1 Klachten met betrekking tot enige prestatie van Natuurlijk Kollumeroord b.v. dienen zo spoedig mogelijk na constatering gemeld te worden. De klacht dient schriftelijk ingediend te worden bij Natuurlijk Kollumeroord b.v. naar info@natuurlijkkollumeroord.nl, onder vermelding van de verblijfsdatum en groepsnaam.

10.2 De klacht dient volledig, duidelijk omschreven te zijn en voorzien van eventuele bewijsmiddelen.

10.3 Natuurlijk Kollumeroord b.v. beantwoord de door de consument ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken vanaf de datum van ontvangst.

10.4 Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat er een geschil overeenkomstig artikel 11.3 van deze algemene voorwaarden.

 1. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

11.1 Van deze algemene voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien schriftelijk bevestigd door Natuurlijk Kollumeroord b.v..

11.2 Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.

11.3 Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan een bevoegde rechter.